ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ระบบบริหารงานธุรการ


ระบบบริหารงานธุรการและสำนักงาน รร.หนองสองห้องวิทยากลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น